• Chăm sóc khách hàng
  • Hỗ trợ kinh doanh
0935 105 119
0907 208 202
0935 105 119
Hotline :
Giải Pháp Cho Sân Bay
airport

An Ninh Tại Sân Bay

02:10 | 17/10/2013

Sân bay là nơi có hàng vạn người di chuyển và tập trung mỗi ngày. Vì thế an ninh bảo vệ tại sân bay được cân nhắc như là một yếu tố an toàn không thể thiếu và đánh giá như là một thách thức đặc biệt quan trọng.

Từ việc xác định những mối nguy hại bắt nguồn trong sân bay, việc điểm danh và lưu trữ số người di chuyển hàng ngày, công nghệ giám sát đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng cho sự an toàn của sân bay và ngành hàng không. 

Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ CP Plus cho ra đời đa dạng những giải pháp và công cụ giám sát được thiết kế đặc biệt tại sân bay và các hệ thống giao thông công cộng.

Các tin đã đưa: Từ :    Đến :
Find us on Facebook
View