• Chăm sóc khách hàng
  • Hỗ trợ kinh doanh
0935 105 119
0907 208 202
0935 105 119
Hotline :
Giải Pháp Ngành Ngân Hàng & Tổ Chức Tài Chính
110_bank_teller

An Ninh Bảo Mật Ngành Ngân Hàng & Tài Chính

04:21 | 21/09/2013

Ngân Hàng luôn là biểu tượng cho sự an ninh tuyệt đối và tin tưởng cho tất cả mọi người. Vì thế, an ninh trong ngành này luôn được chú trọng cao nhất. Trong những năm gần đây, ngân hàng cần được trang bị và đảm bảo trong việc định lượng về mức độ an toàn, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát bằng điện tử. Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ trong việc an ninh cho các ngân hàng và tổ chức tài chính, Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ CP Plus đã phát triển những công cụ hiện đại và công nghệ tạo sự đảm bảo và chắc chắn thuyết phục nhất.

Các tin đã đưa: Từ :    Đến :
Find us on Facebook
View