• Customer Service
  • Sale Support
0935 105 119
0907 208 202
0935 105 119
Hotline :
Giải pháp hoàn thiện
Solution
Public20Places

An Ninh Tại Sân Vận Động

02:17 | 17/10/2013

Sân vận động luôn là nơi tập trung số lượng đông đảo các thành viên tham gia và thưởng thức khi có những trận cầu quan trọng diễn ra. Nỗi đe dọa khủng bố chính là yếu tố được cân nhắc nhiều nhất của ban tổ chức.

Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ CP Plus đã phát triển công nghệ giám sát không chỉ giúp các chuyên gia bảo vệ tình hình an ninh mà còn xử lý nhận diện hàng chục nghìn người tại sân.airport

An Ninh Tại Sân Bay

02:10 | 17/10/2013

Sân bay là nơi có hàng vạn người di chuyển và tập trung mỗi ngày. Vì thế an ninh bảo vệ tại sân bay được cân nhắc như là một yếu tố an toàn không thể thiếu và đánh giá như là một thách thức đặc biệt quan trọng.

Từ việc xác định những mối nguy hại bắt nguồn trong sân bay, việc điểm danh và lưu trữ số người di chuyển hàng ngày, công nghệ giám sát đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng cho sự an toàn của sân bay và ngành hàng không. 

Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ CP Plus cho ra đời đa dạng những giải pháp và công cụ giám sát được thiết kế đặc biệt tại sân bay và các hệ thống giao thông công cộng.110_bank_teller

Banks & Financial Institutions

04:21 | 21/09/2013

Banks are usually a symbol of security and assurance for everyone. They can therefore make no compromise in securing themselves. In the recent years banks have needed to resort to more and more high end and fail-safe security measures, especially in the area of electronic surveillance. To help keep banks and other such financial institutions secure CP Plus Technologix labs have developed special tools and technologies which help them ensure complete safety and security

 Other news


Other news: Form :    To :
Find us on Facebook
View