• Chăm sóc khách hàng
  • Hỗ trợ kinh doanh
0935 105 119
0907 208 202
0935 105 119
Hotline :
Hình ảnh Tên sản phẩm Hard DiskAudio inputVideo Input Thông số kỹ thuật
CP-UAR-0401Q1

CP-UAR-0401Q1

NANANA
CP-UAR-0804M1-AT

CP-UAR-0804M1-AT

NANANA
CP-UAR-1604H1-AT

CP-UAR-1604H1-AT

NANANA
CP-UAR-0400M1F

CP-UAR-0400M1F

1 SATA port, up to 4TBNA4 channel, BNC
CP-UAR-0800M1F

CP-UAR-0800M1F

8 channel, BNCNA1 SATA port, up to 4TB
CP-UAR-1600M1F

CP-UAR-1600M1F

1 SATA port, up to 4TBNA16 channel, BNC
CP-UAR-0801M1-R

CP-UAR-0801M1-R

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA8 channel, BNC
CP-UAR-0804M1-A

CP-UAR-0804M1-A

1 SATA port, up to 4TB4 channel, RCA8 channel, BNC
CP-UAR-0401Q1-R

CP-UAR-0401Q1-R

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA4 channel, BNC
CP-UAR-0404P1-A

CP-UAR-0404P1-A

1 SATA port, up to 4TB4 channel, RCA4 channel, BNC
CP-UAR-0804P1-A

CP-UAR-0804P1-A

1 SATA port, up to 4TB 1 channel, RCA8 channel, BNC
CP-UAR-1604P1-A

CP-UAR-1604P1-A

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA16 channel, BNC
CP-UAR-0401P1

CP-UAR-0401P1

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA4 channel, BNC
CP-UAR-0801P1

CP-UAR-0801P1

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA8 channel, BNC
CP-UAR-1601P1

CP-UAR-1601P1

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA16 channel, BNC
CP-UAR-1601M1

CP-UAR-1601M1

1 SATA port, up to 4TB1 channel, RCA16 channel, BNC
CP-UAR-1604M1-A

CP-UAR-1604M1-A

16 channel, BNC16 channel, BNC1 channel, RCA
CP-UAR-0401H1F-XU

CP-UAR-0401H1F-XU

1 SATA port, Max 2TB HDD supported1 channel, RCA(200-2800mV, 30KΩ)4 channel, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
CP-UAR-0801H1F-XU

CP-UAR-0801H1F-XU

1 SATA port, Max 2TB HDD supported1 channel, RCA(200-2800mV, 30KΩ)8 channel, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
CP-UAR-1601H1F-XU

CP-UAR-1601H1F-XU

1 SATA port, Max 2TB HDD supported1 channel, RCA(200-2800mV, 30KΩ)16 channel, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)


Find us on Facebook
View