• Chăm sóc khách hàng
  • Hỗ trợ kinh doanh
0935 105 119
0907 208 202
0935 105 119
Hotline :
Hình ảnh Tên sản phẩm Hard DiskAudio inputVideo Input Thông số kỹ thuật
CP-UAR-0400P1

CP-UAR-0400P1

1 SATA port, up to 4TBNA4 channel, BNC
CP-UAR-0800P1

CP-UAR-0800P1

1 SATA port, up to 4TBNA8 channel, BNC
CP-UAR-1600P1

CP-UAR-1600P1

1 SATA port, up to 4TBNA16 channel, BNC
CP-UAR-0400M1

CP-UAR-0400M1

1 SATA port, up to 4TBNA4 channel, BNC
CP-UAR-1600M1

CP-UAR-1600M1

1 SATA port, up to 4TBNA16 channel, BNC
CP-UAR-0800M1

CP-UAR-0800M1

1 SATA port, up to 4TBNA8 channel, BNC


Find us on Facebook
View